JoanneLuijmes                                          beeldend Kunstenaar                       
 

22,23,24, Maart en 6,7 April expositie in het naai atelier Haarlem. www.naaiatelierhaarlem.nl

2022 staat in het teken van mijn expositie in het Palazzo Mora in Venetië gedurende de biënnale van 23 april t/m 27 november 2022

 https://my.matterport.com/show/?ref=em&m=D2BKgWrZG1q&sr=-.95,1.3&ss=208

Bovenstaande link aanklikken en dan via palazzo Mora kom je op de Mezzanine terecht in mijn blauwe kamer. 
Vanaf hier kun je door het hele palazzo dwalen waar meer dan 90 internationale kunstenaars vertegenwoordigd zijn.


'Mapping an Inner world'     installatie in Palazzo Mora ( ECC Europees cultureel centrum) Venetië  van 23 April t/m 27 November 2022

De kernwaarden van het werk van Joanne Luijmes behelzen de ordening van universele onderwerpen met persoonlijke associaties en kleur. Haar associatieve geest dwaalt makkelijk af en verbindt onderwerpen met tijd en emoties die gekleurd worden door synesthesie. Synesthesie is een gekleurde innerlijke waarneming van geluid, tekst, letters en tijd, zoals jaartallen, maanden en dagen van de week, muziek en gesproken woord. Het verschijnsel is heel individueel en per persoon vrijwel constant door de tijd heen. In deze tijdloze, kleurrijke innerlijke wereld is ordening nodig om te kunnen corresponderen met de zwart-witte door tijdschema’s en sociale verplichtingen gedomineerde buitenwereld. Om in dit universum de plaats en de ruimte te duiden die een gebeurtenis of onderwerp opeist en nodig heeft om tot zijn recht te komen en daardoor onderdeel van het geheel te worden, werkt zij met coördinaten zoals men in de cartografie zou doen. Hiermee creëert zij een nieuwe wereld waarin gekleurde erupties eilanden en continenten vormen. Deze krijgen een tijdelijke plaats waartussen routes ontstaan die alle emoties en gebeurtenissen door de tijd heen met elkaar en de buitenwereld verbinden. Elke route volgt een eigen weg, treuzelt, draalt en draait om het onderwerp en strooit ondertussen zijn kleur uit en intensiveert deze, zodat het continent groter en groter wordt en andere gebieden opslokt. Soms valt de route van een kleur samen met de routes van de andere kleuren, ze kruisen elkaar en trekken een tijdje met elkaar op. Ze maken lussen en verworden tot een oneindige loupe die het leven nu eenmaal is. Vaak gaan ze alleen verder om weer andere kleuren en vormen te ontmoeten en andere gebieden aan te doen. De onderwerpen die aandacht opeisen en strijden om een plek zijn universeel, herkenbaar en niet puur persoonlijk, maar de vorm, de plaats, de routes en de kleur zijn dat wel degelijk. De grenzen van de kleurvlakken; van grillig tot geometrisch bepalen de beheersbaarheid van het onderwerp. De installatie in Palazzo Mora is een printplaatje van een momentum in de geest. De legenda is de start van een kleurrijke reis door de tijd in deze innerlijke wereld.

'Mapping an inner world' 

The core value of Joanne Luijmes’ work comprises the ordening of universal subjects through personal associations and colour. Her mind wanders and lingers to connect subjects with time and emotion, all coloured by synaesthesia. Synaesthesia is a coloured, inner observation of sound, words, letters and time like months, dates, the days of the week, music and the spoken word. The phenomenon is an individual matter that is a constant through time and space. In this timeless and colourful inner world, ordening is needed to cope with the schedule oriented, absolutist world riddled with social responsibilities. To specify the time and space necessary to do a subject justice and to give it its proper space in her work, she uses coordinates like a master cartographer would. In this manner she creates a new world in which colourful eruptions form islands, which grow into continents. These islands and continents take their temporary place where interactions sprout between them, connecting emotions and events to each other and the outside world. Every single one of these routes takes its own path, lingering, hesitating even, twisting and turning around the subject at hand, all the while spraying around its unique colours, growing the continent more and more as it devours other subjects. Sometimes connections and colours cross, they get to know each other, stay together and bond for a bit, after which they inevitably seperate to meet new colours and connections. The subjects vying for attention are universal in nature, recognisable and not strictly personal, but the shape, space, colour and connections of the subjects most certainly are. The borders of the coloured continents; from whimsical to geometrical determine the extent to which one can grasp the subject. The installation in Palazzo Mora is a blueprint of her momentum in the mind. The legend is the start of a fascinating and colourful journey through time in an inner world.

Naast Venetië exposeerde ik deze zomer in het Reghthuys in Nieuwkoop van 26 juli t/m 31 juli 2022. het werk is een voortzetting van mijn werk in Venetië  zie  https://www.reghthuysnieuwkoop.nl 

Elk eerste weekeinde van november start  de kunstlijn in Haarlem in 2022  zal dat 4,5 en 6 November zijn. Een overzicht van de kunstenaars  vindt u In het Kunstcentrum op de Gedempte oude gracht 117-121 .    www.kunstlijnhaarlem.nl dit jaar zit ik in Venetie in palazzo Mora van het ECC ( europees cultureel centrum

Mijn atelier in het 'HOOFDKANTOOR'  Waarderweg 78 Haarlem  is  open!   www.hoofdkantoor.com 

  

Kaart
E-mail